...

Mobiler Land- & Baumaschinenmechaniker

Firma Krafteam GmbH jest wiodącym przedsiębiorstwem w dziedzinie rozbudowy światłowodów, układania kabli, horyzontalne przewierty kierunkowe oraz budownictwa głębokiego. Zaangażowanie Krafteamu znacząco przyczynia się do rozbudowy szerokopasmowego internetu w Niemczech, a firma ta jest znacząco zaangażowana w wiodące projekty.

Z dniem dzisiejszym poszukujemy doświadczonego Mobilnego Mechanika Maszyn Budowlanych i Rolniczych (m/k/d), który będzie odpowiedzialny za świadczenie usług naprawy i konserwacji maszyn wiertniczych w przypadkach awaryjnych na różnych placach budowy w Niemczech. Osoba na tym stanowisku będzie kluczowym członkiem zespołu, zapewniającym szybką i skuteczną interwencję w przypadku problemów technicznych.

Zadania

 • Mobilna reakcja na zgłoszenia awarii maszyn wiertniczych na różnych placach budowy
 • Diagnozowanie problemów, naprawa i konserwacja maszyn na miejscu
 • Zapewnienie sprawnego działania maszyn poprzez szybką i skuteczną interwencję w przypadku problemów technicznych
 • Współpraca z kierownictwem budowy i zespołem technicznym w celu zminimalizowania czasu przestoju
 • Dokumentacja przeprowadzonych napraw i prac konserwacyjnych

Wymagania

 • Doświadczenie w naprawie maszyn wiertniczych lub podobnych maszyn budowlanych
 • Znajomość mechaniki, hydrauliki i elektroniki przemysłowej
 • Zdolność do szybkiego diagnozowania i usuwania awarii
 • Gotowość do częstych podróży służbowych i pracy
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Prawo jazdy kategorii B 

Oferujemy

 • Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie, uwzględniające pracę w trybie mobilnym
 • Samochód służbowy i niezbędne narzędzia do prac
 • Możliwość zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń w pracy w terenie
 • Pracę w dynamicznym środowisku budowlanym
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail karriere@krafteam.de

Die Firma Krafteam GmbH ist ein führendes Unternehmen im Bereich Glasfaserausbau, Kabelverlegung, HDD-Horizontalspülbohrverfahren und Tiefbau. Mit starkem Engagement leistet Krafteam einen bedeutenden Beitrag zum Breitbandausbau in Deutschland und ist maßgeblich an führenden Projekten beteiligt. 

Ab sofort suchen wir suchen einen erfahrenen Mobilen Land- & Baumaschinenmechaniker (m/w/d), der für die Erbringung von Reparatur- und Wartungsdienstleistungen für Bohrgeräte in Notfällen auf verschiedenen Baustellen in Deutschland verantwortlich sein wird. Die Person in dieser Position wird ein Schlüsselmitglied des Teams sein, das einen schnellen und effektiven Eingriff bei technischen Problemen gewährleistet.

Aufgaben

 • Mobile Reaktion auf Ausfallmeldungen von Bohrgeräten auf verschiedenen Baustellen
 • Diagnose von Problemen, Reparaturen und Wartung von Maschinen vor Ort
 • Gewährleistung des reibungslosen Betriebs der Maschinen durch einen schnellen und effektiven Eingriff bei technischen Problemen
 • Zusammenarbeit mit der Bauleitung und dem technischen Team zur Minimierung von Ausfallzeiten
 • Dokumentation der durchgeführten Reparaturen und Wartungsarbeiten
 

Anforderungen

 • Erfahrung in der Reparatur von Bohrgeräten oder ähnlichen Baumaschinen
 • Kenntnisse in Mechanik, Hydraulik und Industrieelektronik
 • Fähigkeit zur schnellen Diagnose und Behebung von Ausfällen
 • Bereitschaft zu häufigen Dienstreisen und Arbeit im Außendienst
 • Fähigkeit, unter Zeitdruck zu arbeiten
 • Führerschein Klasse B
 • Gute Polnischkentnisse in Wort & Schrift
 

Wir bieten

 • Sehr attraktives Gehalt, das die Arbeit im mobilen Modus berücksichtigt
 • Dienstwagen und die notwendigen Werkzeuge für die Arbeit
 • Möglichkeit, neue Fähigkeiten und Erfahrungen im Außendienst zu erwerben
 • Arbeiten in einem dynamischen Baufeld
 • Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung
 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an die E-Mail karriere@krafteam.de