Technologie

W ciągle ewoluującym krajobrazie technologicznym Krafteam GmbH dąży do tego, aby być na czele rozwoju infrastruktury, wykorzystując innowacyjne rozwiązania, które maksymalizują efektywność i jakość naszych projektów. Nasza gama technologii jest wynikiem wieloletnich badań, doświadczenia oraz nieustannego dążenia do postępu w dziedzinie budowy światłowodów, kabli i infrastruktury podziemnej.

TechnologiE bezwykopowE

Technologia bezwykopowa oferuje nowoczesną i wydajną alternatywę dla tradycyjnej metody otwartego wykopu. Ta technologia umożliwia instalację, naprawę i konserwację przewodów, kabli oraz innych elementów infrastrukturalnych bez konieczności wykonywania rozległych prac wykopowych. W Krafteam stosujemy innowacyjne metody bezwykopowe, aby realizować projekty przy minimalnym wpływie na otoczenie i możliwie najmniejszych zakłóceniach.

Otwarte technologie wykopów

Pomimo zalet technologii bezwykopowej, istnieją przypadki, w których otwarta metoda budowy jest najlepszą opcją. W Krafteam mamy bogate doświadczenie w tradycyjnych pracach ziemnych. Polegają one na ręcznym wykopywaniu rowów w celu instalacji przewodów, kabli lub innych elementów infrastruktury. Nasza wiedza fachowa zapewnia, że te projekty są realizowane bezpiecznie, efektywnie i przy minimalnych zakłóceniach. Ta metoda jest szczególnie odpowiednia dla większych projektów infrastrukturalnych, oferuje elastyczność w rozmieszczaniu elementów sieci i jest sprawdzoną techniką w rozwoju szerokopasmowego internetu.