Technologie bezwykopowe

Technologie bezwykopowe oferują innowacyjne metody przeprowadzania różnych prac instalacyjnych i budowlanych bez konieczności wykopywania otwartych rowów. Techniki te są szczególnie przydatne w obszarach miejskich, gdzie tradycyjne roboty ziemne mogą powodować znaczne utrudnienia w ruchu drogowym oraz mieć negatywny wpływ na środowisko. Przedstawiamy tutaj dwie z najważniejszych technologii bezwykopowych: horyzontalne przewierty kierunkowe oraz rakiety ziemne.

Horyzontalne przewierty kierunkowe

Metoda horyzontalnych przewiertów kierunkowych (Horizontal Directional Drilling, HDD) polega na użyciu wiertnicy do tworzenia podziemnych ścieżek dla rur, kabli lub innych infrastruktur. Oto kilka zalet i cech tego procesu:

  • Minimalne zakłócenie powierzchni: Ponieważ wykopy są wymagane tylko w punktach wejścia i wyjścia, większość powierzchni pozostaje nietknięta.
  • Elastyczność: Metoda ta pozwala ominąć przeszkody takie jak rzeki, drogi czy budynki.
  • Efektywność kosztowa: W porównaniu do tradycyjnych metod instalacyjnych, można zaoszczędzić koszty i czas, zwłaszcza w gęsto zabudowanych obszarach.
  • Przyjazność dla środowiska: Dzięki zredukowanemu wykopywaniu ziemi, emitowane jest mniej zanieczyszczeń, a zakłócenia dla fauny i flory są mniejsze.
 

rakiety ziemne

Rakiety ziemne to specjalnie skonstruowane urządzenia, które służą do tworzenia małych tuneli pod ziemią, przez które można układać kable, rury lub inne instalacje. Oto kilka cech i zalet tej metody:

  • Szybkość: Rakiety ziemne są idealne do pokonywania krótkich dystansów i mogą być używane w krótszym czasie w porównaniu z innymi metodami.
  • Precyzja: Dzięki nowoczesnej technologii rakiety ziemne mogą być bardzo dokładnie sterowane, co minimalizuje ryzyko błędów lub uszkodzeń innych podziemnych struktur.
  • Mniejszy wykop: Podobnie jak w przypadku horyzontalnego wiercenia kierunkowego, również tutaj potrzeba kopania jest w dużym stopniu wyeliminowana.
  • Oszczędności kosztów: Dzięki szybkości i efektywności rakiet ziemnych można często zaoszczędzić koszty w porównaniu z tradycyjnymi technikami.